Víceúčelová krytá hala

 

Zapsaný spolek Pro dotyk je nezisková organizace zabývající se hiporehabilitací a canisterapií pro osoby se zdravotním postižením. Cílem tohoto projektu je vystavět víceúčelovou krytou halu, která by sloužila jak široké veřejnosti k nejrůznějším sportovním, kulturním či vzdělávacím účelům, tak hendikepovaným spoluobčanům, především dětem, k absolvování výše zmíněných terapií. Rádi bychom Vás přizvali, abyste nám pomohli spojit příjemné s užitečným a vytvořit tento multifunkční prostor, který by mohl nést vaše jméno.

 

Cílem spolku je pomoc zdravotně, případně jinak znevýhodněným občanům v rozvíjení jejich schopností a napomáhání jejich začlenění do společnosti, případně další pomoc v jejich nelehké životní situaci.

Součástí hiporehabilitace je terapie pomocí koně, kdy je klient pokládán na tělo koně v cíleně vedené poloze tak, aby docházelo k rehabilitaci, uvolnění, posílení a prohřátí pohybového aparátu a svalů. Tato terapie však není v žádném případě realizovatelná bez zázemí, které umožní koni a hiporehabilitačnímu týmu provádět tuto činnost v zastřešeném bezvětrném prostředí na neklouzavém povrchu.

Aby byla hipoterapie účinná, je nutné ji provádět pravidelně. V zimních měsících, ale i jindy za nepříznivého počasí, kdy hrozí promoknutí a prochlazení imobilních pacientů, případně nebezpečí úrazu vlivem uklouznutí koně, je naprosto nutné terapii provádět v kryté hale a na kvalitním povrchu. Našimi klienty jsou často i hodně malé děti a je nutné využít i v zimě alespoň mírného zvýšení teplot přes den. Hipoterapie a canisterapie jsou často tím nejpříjemnějším způsobem komplexní rehabilitace, kterým tyto děti procházejí po celá léta, a nejen my si myslíme, že není lepší způsob cvičení, než takový, který zároveň přináší i radost.

 

Touto cestou hledáme materiální nebo finanční pomoc s realizací výstavby kryté haly o rozměru 20x45m s pískovým povrchem, v ideálním případě s možností vestavby zázemí.

 

Hala by stála v obci Lesnice u Zábřeha na Moravě, cca 35 minut jízdy autem z Olomouce a 15 min ze Šumperka.

 

Ke komplexnímu zajištění provozu schopné haly včetně zázemí potřebujeme: 4 999 720,- Kč.

 Zázemí bude tvořit sociální zařízení a jedna velká místnost s možností rozdělení na dvě části. První bude sloužit jako vyšetřovna fyzioterapeuta, druhá jako herna či zázemí pro tým spolku. V případě otevření celého prostoru tak vznikne školící místnost vhodná pro konání workshopů, školení či výuku praktikantů z VŠ, SOŠ či odborných učilišť.

 

Využití jezdecké haly se zázemím na Farmě Lišmen:

Cílem našeho spolku je především integrace.

Pojem integrace pro nás znamená, že společnost přijme člověka s určitým znevýhodněním jako rovnocenného partnera, který dokáže být společnosti i prospěšný. A že společnost integrované lidi přijme i po morální stránce, kde každý člověk bude vnitřně přesvědčený o rovnocenném partnerství, tzv. inkluze. Podle mého názoru, každý člověk je individuum a tak k němu musíme přistupovat i v integraci. Pro jednoho člověka je maximální integrace to, že sedí v kolektivu a může jej pozorovat a u druhého může znamenat, že pracuje, bydlí sám a má životního partnera. Ale co je důležité, my musíme lidem s určitým znevýhodněním nabídnout všechny dostupné prostředky a možnosti a ukázat směry života, kterým se mohou vydat a pak je na nich, jak se poperou s určitou výzvou, samozřejmě vždy v rozsahu jejich postižení.  (Autorka textu: Bc. Veronika Kyselá)

Od začátku působení našeho spolku je pro nás ztělesněním integrace Adéla Šperlíková, která pracuje jako canisterapeut i asistent při hiporehabilitaci. I přes to, že je zcela nevidomá, je rovnocenným partnerem našeho týmu. Je to právě ona, na koho se často obracíme se žádostí o radu ohledně vnímání určitého projevu koně či psa. Proto můžete vidět na naši farmu přicházet drobnou dívku s bílou holí a psem jak samostatně přijíždí za prací, která ji naplňuje a baví. Adéla přináší naději rodičům hendikepovaných dětí ve světlou budoucnost.

 

Hiporehabilitace

* pro výkon hiporehabilitace

* k tréningu, výcviku a opracování koní pro hiporehabilitaci
* hala a její zázemí by se tak stalo výborným pracovním prostorem pro celý tým spolku i pro klienty
* místnost pro fyzioterapeuta, pro následnou velice efektivní rehabilitaci bezprostředně po hipoterapii

* školící centrum pro dobrovolníky, ale i studenty VŠ, SOŠ a odborných učilišť zaměřených na tuto tématiku
* místo výkonu praxe pro VŠ, SOŠ a odborná učiliště

 

Parajezdectví

* v současné době využívají naši farmu k parajezdectví čtyři dospělí klienti s různým fyzickým postižením. Aktivity spojené s jízdou na koni jim tak umožní si užít spousty nádherných chvil při sportu, který jim dává pocit samostatnosti a seberealizace. Získáním haly s bezpečným a stálým povrchem bez ohledu na počasí a zázemí se sociálním zařízením, by nám umožnilo těmto lidem poskytnout mnohem lepší a kvalitnější podmínky a zároveň tak otevřít dveře dalším zájemcům.

 

Výcvik psů

* asistenčních, vodicích i canisterapeutických (majitelka Farmy Lišmen je již třináct let cvičitelem o. s. Pes pro tebe).
* k výukovým hodinám psí školy Lišmen určeným pro civilní psy a jejich majitele, kteří chtějí mít dobře vycvičeného společníka na celý život. V posledních letech řeší naše společnost řadu velice vážných případů napadení člověka psem a my tímto můžeme nabídnout místo, kam může majitel přijít vychovat svého psa pod dozorem odborníka.
* možnost nabídnutí haly pro tréning psů sportovní kynologie či policejních psů (viz. spolupráce se ZKO Sudkov)
* školící centrum a místo pro konání workshopů v oblasti kynologie

* místo výkonu praxe pro VŠ, SOŠ a odborná učiliště se zaměřením na kynologii
 

Chráněná dílna

V rámci ekologického zpracování koňské mrvy bychom chtěli tento odpad zpracovávat na granulované hnojivo. Poskytli bychom formou chráněné dílny pracovní místa postiženým spoluobčanům a velkým firmám v okolí produkt k náhradnímu plnění.


Spolupráce s o. s. PES PRO TEBE

* tréningy a soustředění cvičitelů, předvychovatelů

* následné zaškolení a po předávací servis držitelů vodicích a asistenčních psů
* školící centrum a místo pro konání workshopů s touto tématikou

* místo výkonu praxe pro VŠ, SOŠ a odborná učiliště se zaměřením na kynologii

Pro veřejnost
* nabídnutí prostoru kryté jezdecké haly veřejnosti za účelem sportovního vyžití - halové sporty, volejbal aj.
* nabídnutí prostoru kryté jezdecké haly místní základní a mateřské škole pro hodiny tělocviku

* pořádání benefičních akcí a koncertů za účelem získávání prostředků na hiporehabilitaci a samofinancování provozu haly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víme, že jsou to nemalé finanční prostředky a nechceme je vynakládat bez cílně, nebo jimi zbytečně plýtvat, na vyžádání zašleme kompletní vyčíslení nákladů, abyste měli možnost se přesvědčit.

 

Pokud vás náš projekt zaujal a rozhodli jste se podpořit naše úsilí, neváhejte nás, prosím, kontaktovat na tel. čísle 776 011 547 nebo na emailu info@prodotyk.cz.

 

Více o našem spolku a výše uvedených organizacích:

 

www.prodotyk.cz

www.pesprotebe.cz

www.zkosudkov.webnode.cz

www.lismen.cz

www.lesnice.zabrezsko.cz

 

 

Srdečně zdraví

 

Michaela Drozdová

Předsedkyně o. s. pro dotyk

 

aktualizováno: 20.12.2020 08:17:06